Gwarancja jakości

GWARANCJA  jakości i serwisu naszych produktów jest dokumentem, który ułatwi  Ci  ewentualne postępowanie reklamacyjne, gdyż jak mawiają …nie ma róży bez kolców.

Do każdego zestawu produktów CMm, załączona jest GWARANCJA. W przypadku braku w/w dokumentu zażądaj w miejscu zakupu produktów jego dostarczenia.
Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami gwaracji oraz z uwagami dotyczącymi eksploatacji produktów.
Dukument GWARANCJA_CMm dostępny jest na naszej stronie w formacie PDF

Poniżej prezentujemy tekst WARUNKÓW GWARANCJI

 

 

GWARANCJA

na wyroby "Centrum Materiałów Meblowych CMm" Sp. z o.o.  w Świętochłowicach

 

"Centrum Materiałów Meblowych CMm" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Świętochłowicach , ul. Sądowa 12

zwana dalej Producentem udziela Kupującemu 12-miesięcznej gwarancji

 

na produkty objęte zleceniem CMm  NR: _________________ 
na zasadach określonych poniżej w warunkach gwarancji.

 

WARUNKI GWARANCJI

 

1.     Okres gwarancji liczy się od daty wydania towaru.

 1. Producent ponosi odpowiedzialność za produkowane przez siebie wyroby przez okres 12 miesięcy tylko wtedy, gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w wyrobie.
 2. Zgłoszenia uszkodzeń powierzchni lub wad widocznych przy zakupie ( zabrudzenia, zarysowania, wgniecenia, uszkodzenia mechaniczne, wybarwienie, itp. ) przyjmowane są w okresie 10 dni od dnia dostawy. W przypadku późniejszego zgłoszenia w/w uszkodzeń reklamacja nie zostanie uwzględniona.
 3. Gwarancja obowiązuje przy zachowaniu następujących warunków :
 • składowania i transportowania wyrobów z zastosowaniem  miękkich przekładek ( pianka z PCV ), zabezpieczeniu powierzchni i naroży tekturą,
 • zabezpieczenia produktów w czasie transportu, składowania i eksploatacji przed wpływem  powietrza o wilgotności większej niż 60 %, tarciem itp.
 • zabezpieczenia produktów przed zamoczeniem, zapyleniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi ( natychmiastowe usuwanie miejscowego zamoczenia, zabrudzenia tłuszczami , kwasami , octem i innymi substancjami chemicznymi itp. ),
 • zabezpieczenia produktów przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wpływem urządzeń grzewczych,
 • poprawnego montażu produktów, zgodnego z przeznaczeniem,
 • czyszczenia i konserwacji produktów wyłącznie środkami przeznaczonymi do pielęgnacji wyrobów drewnianych lub przy użyciu miękkiej , lekko wilgotnej ścierki,
 • Kupujący przedstawi dowód zakupu , a wyrób może być jednoznacznie zidentyfikowany.
 1. Reklamacji nie podlegają wyroby poddane czynnościom technologicznym tj. wierceniu pod uchwyt, zawias itp. ( z wyjątkiem wad powstałych z przyczyny tkwiącej w wyrobie ).
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, po otrzymaniu reklamowanego produktu, Producent zobowiązuje się do :
 • naprawy wadliwego produktu,
 • dostarczenia Kupującemu nowego produktu w zamian za wadliwy.

Producentowi przysługuje wybór sposobu załatwienia reklamacji.

 1. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w uzgodnieniu z Kupującym w terminie w zasadzie nie przekraczającym 30 dni od daty zgłoszeń i uznania reklamacji.
 2. Producent nie odpowiada za żadne pośrednie straty lub szkody powstałe w wyniku lub w związku z wadą i uszkodzeniem reklamowanego wyrobu.
 3. Producent nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej w przypadku :

¨        różnic w odcieniach poszczególnych elementów produktów wynikających z właściwości materiału wyjściowego ( np. widocznej różnicy w odcieniu między elementami usłojonymi poziomo, a elementami usłojonymi pionowo),

¨        występowania w poszczególnych elementach produktów zróżnicowanego rysunku słojów , małych zdrowych sęków, zawiłości słojów, cętek itp.,

¨        różnic pomiędzy zakupionym produktem a wzornikiem o ograniczonej powierzchni

( wzorniki o ograniczonej powierzchni wykonane z materiałów naturalnych nie stanowią WZORCA  powtarzalności usłojenia i odcienia )

¨        różnic w intensywności patynowania ( starzenia ) poszczególnych elementów wynikających z ręcznego procesu wykonywania czynności

¨        różnic w odcieniu poszczególnych elementów wynikających z eksponowania ich na bezpośrednie nasłonecznienie.

¨        różnic w odcieniu  i rysunku słojów w produktach przeznaczonych na elementy inne niż fronty meblowe, a elementami uzupełniającymi ( elementy korpusu, listwy wieńczące )

¨        produktów wykonywanych na SPECJALNE ZAMÓWIENIE klienta, które w określony sposób odbiegają od produktów seryjnych lub nie pokrywają się z ograniczeniami technologicznymi ustanowionymi przez producenta.

 1. Dokumentem uprawniającym Kupującego do skorzystania z gwarancji są niniejsze warunki gwarancji.
 2. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową

                                              

Produkty spakował : data, podpis, pieczątka

      

 

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. zamknij